Ön Bilgilendirme Formu

ÖNBİLGİLER

SATICI:

Ünvanı :
Adresi :
Web Adresi :
E-posta :
Telefon Numarasi :
Faks Numarasi :

MAL/HIZMETIN ÖZELLIKLERI:

Ürünün Adı :
Ürünün Markası:
Ürünün Miktarı/Adedi :
Ürünün Fiyatı :
Ürünün Vergisi :
Ürünün Özellikleri :
...
...
...MAL/HIZMETIN TÜM VERGILER DÂHIL TESLIM FIYATI:
Ürünün Kargo Ücreti : .... TL
Ürünün Teslim Fiyatı : ... TL
GEÇERLILIK SÜRESI:

Listelenen ve siteden ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır.

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.

Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Ancak hatayla yanlış yazılan, tedarikçinin geç bildirmesi ile güncellenmemiş olan fiyat farklılıklarında firmamızın müşteriye bildireceği güncel fiyat geçerlidir.

Hata durumların da mal/hizmet bedelinden fazla çekim yapılmışsa farkı iade edilir.

Mal/hizmetin gerçek fiyatı ilan edilenden farklı ise alıcıya gerçek fiyat bildirilir.

Müşterinin talebi doğrultusunda gerçek fiyat üzerinden satış gerçekleştirilir ya da satış iptal edilir.

ÖDEME SEKLI:

Ödemeler kredi kartı, eft ve havale ile yapılabilmektedir.

MAL/HIZMETIN TESLIMATI:

Mal/hizmetin teslimi alicinin talep ettiği adreste kendisine yapılır. Alici, kendisinden başka birine ve de kendi adresinden başka bir adrese teslimat yapılmasını isterse, bu talebi doğrultusunda teslimat yapılır. Teslimat masrafları Alıcıya aittir.

Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcıya aittir.

Mal/hizmet teslimatı kargo firmalarınca yapılmaktadır. Tüketici teslim almadan önce malin muayenesini yapmalı, ayıplı ve hasarlı mali kargo firması yetkilisinden teslim almamalıdır.

Alici kargodan teslim alınan ürünün sağlam ve hasarsız olduğu kabul eder. Alicinin teslim öncesi mali muayene sorumluluğu vardır.

Sipariş konusu mal/hizmetin teslimatı için mesafeli satış sözleşmesinin imzalı bir nüshasının Satıcıya ulaştırılmış olması ve bedelinin Alicinin tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 14- CAYMA HAKKI: Alici, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkini kullanabilir. Cayma hakkinin kullanılması için ayni süre içinde Satıcıya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 15. md. hükümleri çerçevesinde ve is bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve web sitemizden yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin denenirken hasar görmemiş olası şarttır. Bu hakkin kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslinin iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde mal/hizmet bedeli Alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura asli gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakki nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

MADDE 15- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HIZMETLER: Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetlerdir.

ILETISIM ÜCRETLERI:

Her nevi iletişim bedeli Alıcıya aittir.

MAL/HIZMETIN TESLIM ZAMANI:

Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra mümkün olan en kısa sürede yapılır. Doğal afetler, hava muhalefeti vs. gibi mücbir sebeplerle gecikmeler olabilir. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkini saklı tutar.

TALEP VE SIKÂYETLERIN ILETILMESI:

Alici, her türlü talep ve şikâyetlerini Satıcının 1.maddede belirtilen iletişim adreslerine yapabilir.

Alici, 4822 S. K. ile değişik 4077 S.K.'un M. 9/A, f.2 ve Mes. Söz. Yön. 5. ve 6. maddeleri gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.